Zdrowie

Lekarz lekarzowi nierówny

Każdemu pacjentowi przysługuje tylko jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Warto jednak wiedzieć, że nie musi być to lekarz z przypadku. Warto wiedzieć, że mamy prawo do zmiany lekarza i przychodni. Aby tego dokonać, potrzebne jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. 

Taka deklaracja powinna zawierać takie informacje, jak:

Zawiera ona:
1) dane dotyczące świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę urodzenia,
d) płeć,
e) numer PESEL, o ile taki został nadany,
f) miejsce nauki – w przypadku uczniów i studentów,
g) adres zamieszkania,
h) numer telefonu;
2) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;
3) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku 
ubezpieczonych;
4) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5) dane dotyczące 
lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
a) imię i nazwisko,
b) siedzibę świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
c) miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
6) datę dokonania wyboru;
7) podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego;
8) podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru.

Jeśli lekarz pracuje w przychodni współpracującej z NF istnieje możliwość wybrania takiej osoby jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Sprawdź: lekarz medycyny pracy Bydgoszcz

Możliwość zmiany osoby odpowiedzialnej za nasze zdrowie to prawo pacjenta, z którego śmiało powinien korzystać. Wizyty u lekarza nie muszą być nieprzyjemne. Jeśli nie czujemy się swobodnie podczas wizyt w przychodni lub na badaniach medycyny pracy, do której jesteśmy skierowani lub po prostu uważamy, że inny lekarz będzie bardziej wykwalifikowany należy zmienić lekarza lub przychodnię. Dokumenty takie są dostępne w przychodniach, również możemy je pobrać ze strony NFZ. Ważną informacją jest limit zmian w przychodni w jednym roku. W każdym roku kalendarzowym możemy dokonać bezpłatnej zmiany dwa razy. Trzecia wyniesie nas 80 zł.

Zmiana dotyczy również pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, oraz położnej. Składając deklarację konieczne jest okazanie dowodu osobistego w przychodni.