Jak wykonuje się ewidencję sieci uzbrojenia?

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Jest to zbiór informacji, w którym przechowuje się dane dotyczące uzbrojenia terenu. W tym różnego rodzaju przewodów, urządzeń. W takim rejestrze znajdują się informacje o istniejących konstrukcjach, ale również o tych, które są w fazie projektowej. Są to między innymi położenie obiektu, cel budowy, parametry techniczne. Również uwzględnia osoby zarządzające. Baza taka występuje w systemie teleinformacyjnym, przez co uzupełnienie jej jest zautomatyzowane.

 

Reklama: Geodeta Sicienko

Dla każdego rodzaju przewodów prowadzi się operat geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Dane podlegają bieżącej aktualizacji. Aby nanieść zmianę w danych należy przygotować odpowiednie dokumenty i zgłosić zmiany właściwemu organowi. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakłada i prowadzi dla obszaru powiatu starosta, a dla kraju główny geodeta kraju. Podczas gromadzenia danych do bazy ważny jest identyfikator infrastruktury przestrzennej IdIIP.

Ewidencja powstaje na podstawie mapy, a także dokumentów dotyczących inwentaryzacji obiektu, ewidencji branżowej czy ewidencji budynków oraz gruntów. Aby uzupełnić bazę należy również wykonać pomiary inwentaryzacyjne, którymi zajmują się specjalistyczne firmy. Celem pomiarów jest wskazanie formy i umiejscowienia wybudowanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników tworzy się również operat, w którego skład wchodzą między innymi mapy. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna, aby powstały obiekt mógł być użytkowany.

Previous post Dobre auta dla każdego
Next post Nie tak łatwo wybrać odpowiedni skuter