Edukacja

Co dalej z reformą edukacji?

Sejm skierował wniosek obywatelski dotyczący reformy edukacji do sejmowej komisji ustawodawczej. Posłowie przy głosowaniu byli wyjątkowo zgodni. Za skierowaniem wniosku głosowało 441 posłów, dwie osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw.

Pod wnioskiem obywatelskim podpisało się 910 tysięcy osób. Pytanie referendalne, które chcą zadać obywatelom autorzy wniosku, brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”. Za przeprowadzeniem referendum opowiadały się wszystkie kluby opozycyjne. PiS opowiadał się za skierowaniem wniosku do komisji.

Pomysłodawcą referendum jest Związek Nauczycieli Polskich, a w skład komitetu wspierającego wchodzą politycy oraz przedstawiciele wielu organizacji, stowarzyszeń i ruchów społecznych (m.in. „Rodzice przeciwko reformie edukacji”, koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, OPZZ, PO,).

Reforma edukacji przewiduje likwidację gimnazjów, w których miejsce pojawić się mają 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika.