Technologie

Analiza możliwych scenariuszy – technika ratująca świat

Zgodnie z raportem Międzyrządowego Panelu ds. zmian klimatu (IPCC) naukowcy zajmujący się klimatem i pracujący na rzecz IPCC przeanalizowali kilkaset (ponad 400) scenariuszy możliwego tempa zmian klimatycznych. Pewne jest, że brak jakichkolwiek rozwiązań w zakresie redukcji szkodliwego wpływu człowieka na klimat (scenariusz typu „business-as-usual I spowoduje wzrost średniej temperatury na Ziemi o 4°C do końca XXI wieku. Co więcej, nawet zaakceptowanie i wdrożenie wszystkich propozycji przedstawionych przez większość sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej nie pozwoli nam osiągnąć zamierzonego celu: minimalizacji wzrostu temperatury tak. by nie była ona średnio większa w 2100 roku niż o 2°C od obecnej Inna sprawa, że niektóre z propozycji zdaniem naukowców są praktycznie bezsensowne. Przykładem może być zastąpienie elektrowni węglowych elektrowniami jądrowymi. Dlaczego niepraktyczne? Głównie ze względu na ograniczone zasoby uranu Teoretycznie można byłoby użyć toru, najpowszechniejszego pierwiastka promieniotwórczego na naszej planecie, ale to tylko odwlecze nieuniknione, a na dodatek w tej chwili dopiero budujemy pierwszą eksperymentalną (o mocy energetycznej) elektrownię nuklearną wykorzystującą tor jako paliwo. Z kolei rozwiązania sensowne, ale wprowadzane w małej skali, jak np przestawienie transportu publicznego w wybranych miastach na pojazdy elektryczne, to stanowczo zbyt mało, by zatrzymać katastrofalne zmiany klimatyczne.